Danmarks Sønners Vinterbadeklub blev stiftet 17. marts 2021. Vi er en partipolitisk uafhængig ideel frivillig forening, der har til formål at skabe gode oplevelser for danskere, der kan mødes og vinterbade sammen og – forhåbentlig – sammen skabe venskaber i forbindelse hermed.

Vi mødes og vinterbader mange forskellige steder i Danmark.

Da vi ikke har nogen udgifter til sauna eller omklædningsrum, så koster det heller ikke noget at være medlem. Vores meget begrænsede udgifter til hjemmeside dækkes af frivillige bidrag fra foreningen Bevar Det Danske Folk.

Vores forening ledes af en bestyrelse, som består af minimum 3 medlemmer og som er selvsupplerende.